1900 561 558
( 2000đ/phút )

Na Tra

Vị trí : Tiên Phong

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Hỏa Tiêm Thương [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90% - 110% tấn công, 15% kèm trạng thái [Đánh Dấu], Sát thương phải chịu +15%, không thể né tránh tấn công, duy trì 2 lượt.

  Tam Đầu Lục Thủ [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 320% -340% tấn công, bản thân nhận trạng thái [Hóa Thánh], tấn công thường 35% gây liên kích, tối đa 5 lần, duy trì 2 lượt. Trạng thái này không thể giải trừ.

Pháp bảo tướng

Càn Khôn Khuyên

 • Loại Pháp bảo: Hệ Thiên
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 1500, Sinh lực + 16%
Tấn công thường có 70% chuyển thành tấn công Pháp Bảo: [Vật Lý] Gây cho địch trên hàng ngang sát thương bằng 100% tấn công, 12% kèm trạng thái [Choáng], không thể hành động, duy trì 1 lượt. Pháp Bảo cần chờ 1 lượt.

Duyên phận tướng

 • Hoa Sen Hóa Thân - Thái Ất Chân Nhân

  [0 sao] Tấn Công + 200, Tấn Công + 16%

 • Phụ Tử Tham Thương - Lý Tịnh

  [0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 13%

 • Kim Ngọc Hữu - Kim Tra

  [0 sao] Phòng Thủ + 120, Phòng Thủ + 20%

 • Đồng Tâm - Mộc Tra

  [0 sao] Sinh lực + 1500, Sinh lực + 16%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt