1900 561 558
( 2000đ/phút )

Lôi Chấn Tử

Vị trí : Hộ Vệ

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Trịch Điện [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90% -110% tấn công.

  Chấn Phong Lôi [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 270% - 290% tấn công, bản thân nhận trạng thái [Lôi Thần], hấp thu sát thương bằng 20% sing lực tối đa, gây cho người tấn công sát thương bằng 8% sinh lực tối đa của bản thâ, duy trì 2 lượt.

Pháp bảo tướng

Thông Thiên Thần Hỏa Trụ

 • Loại Pháp bảo: Hệ Địa
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 1500, Sinh lực + 16%
Sau khi đỡ đòn, có 30% hồi 35 điểm nộ khí, mỗi lượt kích hoạt 1 lần.

Duyên phận tướng

 • Nhanh Như Chớp - Vân Trung Tử

  [0 sao] Sinh lực + 1500, Sinh lực + 16%

 • Hổ Khiếu Lôi - Hoàng Phi Hổ

  [0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 13%

 • Che Trời - Ma Lễ Hồng

  [0 sao] Phòng Thủ + 120, Phòng Thủ + 20%

 • Thiên Lôi - Văn Trọng

  [0 sao] Tấn Công + 200, Tấn Công + 16%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt