1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hoàng Phi Hổ

Vị trí : Hộ Vệ

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Hổ Liệt [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90% -110% tấn công.

  Hổ Khiếu Phong [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 210% - 230% tấn công, kèm trạng thái [Khiêu Khích], buộc địch tấn công thường lên người thi triển, duy trì 2 lượt.

Pháp bảo tướng

Gia Đặc Thần Xử

 • Loại Pháp bảo: Hệ Địa
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 1000, Sinh lực + 12%
Khi sinh lực dưới 50%, sát thương phải chịu -16%.

Duyên phận tướng

 • Tướng Môn Hổ Tử - Hoàng Thiên Hóa

  [0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 13%

 • Trụ Cột - Văn Trọng

  [0 sao] Sinh lực + 2000, Sinh lực + 20%

 • Hổ Khiếu Lôi - Lôi Chấn Tử

  [0 sao] Tấn Công + 200, Tấn Công + 16%

 • Long Tương Hổ Bôn - Đặng Cửu Công

  [0 sao] Phòng Thủ + 80, Phòng Thủ + 16%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt