1900 561 558
( 2000đ/phút )

Kim Tra

Vị trí : Thuật Sĩ

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Bút Ý [Pháp Thuật] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90% -110% tấn công.

  Túy Mặc Lâm Li [Pháp Thuật] Gây cho địch trên hàng ngang sát thương bằng 120% - 140% tấn công, mỗi trạng thái có lợi trên người khiến sát thương địch phải chịu x0.25.

Pháp bảo tướng

Độn Long Thung

 • Loại Pháp bảo: Hệ Huyền
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh Lực + 1000, Sinh Lực + 12%
Tử vong sẽ giúp 2 đồng đội sinh lực thấp nhất hồi 15% sinh lực tối đa.

Duyên phận tướng

 • Phụ Nghiêm Tử Hiếu - Lý Tịnh

  [0 sao] Phòng Thủ + 120, Phòng Thủ + 20%

 • Cố Nhục Đồng Tâm - Mộc Tra

  [0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 13%

 • Kim Ngọc Hữu - Na Tra

  [0 sao] Tấn Công + 200, Tấn Công + 16%

 • Uy Nghi - Văn Thù Thiên Tôn

  [0 sao] Sinh Lực + 1500, Sinh Lực + 16%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt