1900 561 558
( 2000đ/phút )

Mộc Tra

Vị trí : Tiên Phong

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Thực Trung Kiếm [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90% - 110% tấn công, nhìn thấu [Ẩn Nấp] và gây sát thương x1.6.

  Thực Thần Bí [Vật Lý] Gây cho địch trên đường thẳng sát thương bằng 180% -200% tấn công, tấn công lần này trúng chắc, nhìn thấu [Ẩn Nấp] và gây sát thương x1.6.

Pháp bảo tướng

Ngô Câu

 • Loại Pháp bảo: Hệ Huyền
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh Lực + 1000, Sinh Lực + 12%
Tử vong sẽ giúp 3 đồng đội nộ thấp nhất hồi 15% điểm nộ khí.

Duyên phận tướng

 • Tình thương Vô Tận - Lý Tịnh

  [0 sao] Phòng Thủ + 120, Phòng Thủ + 20%

 • Cố Nhục Đồng Tâm - Kim Tra

  [0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 13%

 • Đồng Tâm - Na Tra

  [0 sao] Sinh Lực + 2000, Sinh Lực + 20%

 • Bồ Đề Duyên - Phổ Hiền Chân Nhân

  [0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 13%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt