1900 561 558
( 2000đ/phút )

Bá Ấp Khảo

Vị trí : Dược Sư

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Cầm Tâm [Pháp Thuật] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90% -110% tấn công.

  Thái Cổ Di Âm [Pháp Thuật] Giúp toàn phe ta hồi sinh lực bằng 110% - 130% tấn công, 40% nhận trang thái [Cổ Vũ], sát thương gây ra +20%, duy trì 1 lượt.

Pháp bảo tướng

Phụng Nghi Cầm

 • Loại Pháp bảo: Hệ Hoàng
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh Lực + 1000, Sinh Lực + 12%
Kháng Phong Ấn +20%, giảm sát thương +2%.

Duyên phận tướng

 • Hiếu Cảm Động Trời - Cơ Xương

  [0 sao] Phòng Thủ + 80, Phòng Thủ + 16%

 • Họa Phúc Có Nhau - Cơ Phát

  [0 sao] Tấn Công + 110, Phòng Thủ + 11%

 • Tiên Bội - Long Cát Công Chúa

  [0 sao] Tấn Công + 180, Tấn Công + 15%

 • Đứng Đắn - Đắc Kỷ

  [0 sao] Sinh Lực + 2000, Sinh Lực + 20%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt