1900 561 558
( 2000đ/phút )

Đặng Thiền Ngọc

Vị trí : Thích Khách

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Linh Cổ [Vật Lý] Gây cho đơn vị địch hàng cuối sát thương bằng 90% -110 tấn công.

  Loan Phượng Vũ [Vật Lý] Gây cho đơn vị địch hàng cuối sát thương bằng 270% -290% tấn công, sau khi bạo kích gây thêm cho toàn phe địch sát thương bằng 25% sát thường lần này, sát thương này không bạo kích, không thể đỡ đòn.

Pháp bảo tướng

Ngũ Quang Thạch

 • Loại Pháp bảo: Hệ Thiên
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh Lực + 1000, Sinh Lực + 12%
Tấn công thường có 60% chuyển thành tấn công Pháp Bảo: [Vật Lý] Gây cho địch trên hàng sau sát thương bằng 210% tấn công, 36% kèm trạng thái [Mù], chính xác - 40%, duy trì 2 lượt. Pháp Bảo cần chờ 1 lượt.

Duyên phận tướng

 • Tình Duyên - Hoàng Thiên Hóa

  [0 sao] Phòng Thủ + 120, Phòng Thủ + 20%

 • Điểm Uyên Ương - Thổ Hành Tôn

  [0 sao] Tấn Công + 100, Tấn Công + 10%

 • Danh Môn Nữ Kiệt - Đặng Cửu Công

  [0 sao] Sinh Lực + 1000, Sinh Lực + 12%

 • Ngọc Tiên Nữ - Từ Hàng Đạo Nhân

  [0 sao] Tấn Công + 200, Tấn Công + 16%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt