1900 561 558
( 2000đ/phút )

Lý Tịnh

Vị trí : Tiên Phong

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Bảo Tháp Tế [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90% - 110% tấn công.

  Phù Đồ Trấn Ma [Vật Lý] Gây cho toàn phe địch sát thương bằng 100% -120% tấn công, địch bị [Phong Ấn] sẽ chịu sát thương x1.6.

Pháp bảo tướng

Hoàng Kim Linh Lung Tháp

 • Loại Pháp bảo: Hệ Thiên
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh Lực + 1500, Sinh Lực + 16%
Tấn công thường có 70% chuyển thành tấn công Pháp Bảo: [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 210% tấn công, 36% kèm trạng thái [Phong Ấn]. Không thể hồ nộ, dùng ký năng nộ và Pháp Bảo - Thiên, duy trì 1 lượt. Pháp Bảo cần chờ 1 lượt.

Duyên phận tướng

 • Phụ Tử Tham Thương - Na Tra

  [0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 16%

 • Tình thương Vô Tận - Mộc Tra

  [0 sao] Phòng Thủ + 120, Phòng Thủ + 20%

 • Phụ Nghiêm Tử Hiếu - Kim Tra

  [0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 13%

 • Thiên Vương Tháp - Nhiên Đăng Đạo Nhân

  [0 sao] Sinh Lực + 1500, Sinh Lực + 16%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt