1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hanh Tướng Trịnh Luân

Vị trí : Tiên Phong

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Chùy Kích [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90% - 110% tấn công.

  Hanh Nhã Chung [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 270% - 290% tấn công, 80% giải trừ 2 trạng thái có lợi, nếu thành công sẽ kèm trạng thái [Suy Yếu], Khiến sát thương gây ra và trị liệu -30%, duy trì 2 lượt.

Pháp bảo tướng

Tứ Tượng Tháp

 • Loại Pháp bảo: Hệ Địa
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh Lực + 1000, Sinh Lực + 12%
Khi sinh lực dưới 50%, đỡ đòn +16%.

Duyên phận tướng

 • Hanh Cáp Nhị Tướng - Cáp Tướng Trần Kỳ

  [0 sao] Phòng Thủ + 80, Phòng Thủ + 16%

 • Mãnh Tướng - Trương Khuê

  [0 sao] Tấn Công + 100, Tấn Công + 10%

 • Rì Rầm Lẩm Bẩm- Lữ Nhạc

  [0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 13%

 • Trấn Thủ Sơn Môn - Ma Lễ Hồng

  [0 sao] Sinh Lực + 1500, Sinh Lực + 16%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt