1900 561 558
( 2000đ/phút )

Đặng Cửu Công

Vị trí : Tiên Phong

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Thanh Long Trảm [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90% -110% tấn công.

  Hoành Tảo [Vật Lý] Gây cho địch trên hàng ngang sát thương bằng 100% - 120% tấn công, 30% kèm trạng thái [Đánh Dấu], sát thương phải chịu +15%, không thể né tránh tấn công, duy trì 2 lượt.

Pháp bảo tướng

Vạn Vân Yên

 • Loại Pháp bảo: Hệ Thiên
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh Lực + 500, Sinh Lực + 10%
Tấn công thường có 50% chuyển thành tấn công Pháp Bảo: [Vật Lý] Gây cho địch trên hàng dọc sát thương bằng 132% tấn công, 25% kèm trạng thái [Suy Yếu], sát thương và hiệu quả trị liệu -30%, duy trì 2 lượt. Pháp Bảo cần chờ 1 lượt.

Duyên phận tướng

 • Danh Môn Nữ Kiệt - Đặng Thiền Ngọc

  [0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 13%

 • Thái Sơn Thượng - Thổ Hành Tôn

  [0 sao] Phòng Thủ + 80, Phòng Thủ + 16%

 • Long Tướng Bổ Bôn - Hoàng Phi Hổ

  [0 sao] Sinh Lực + 1500, Sinh Lực + 16%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt