1900 561 558
( 2000đ/phút )

Cáp Tướng Trần Kỳ

Vị trí : Tiên Phong

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Đột Kích [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90% - 110% tấn công.

  Ha Lôi Chấn [Vật Lý] Gây cho địch trên đường thẳng sát thương bằng 150% - 170% tấn công, tấn công lần này bạo kích +25%.

Pháp bảo tướng

Lạc Hồn Chung

 • Loại Pháp bảo: Hệ Huyền
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh Lực + 500, Sinh Lực + 10%
Bị bạo kích, kháng bạo +27%, duy trì 2 lượt.

Duyên phận tướng

 • Hanh Cáp Nhị Tướng - Hanh Tướng Trịnh Luân

  [0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 13%

 • Hung Tinh - Trương Khuê

  [0 sao] Sinh Lực + 1000, Sinh Lực + 12%

 • Tam Ma Địa - Vi Hộ

  [0 sao] Phòng Thủ + 80, Phòng Thủ + 16%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt