1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hồ Hỷ Mị

Vị trí : Thuật Sĩ

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Yêu Hương [Pháp Thuật] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90% -110% tấn công.

  Ý Đàng Thần Trì [Pháp Thuật] Gây cho 3 kẻ địch có sinh lực cao nhất sát thương bằng 12% - 140% tấn công, 30% kèm trạng thái [Toái Linh], khiến pháp phòng -60%, duy trì 2 lượt.

Pháp bảo tướng

Vạn Nha Hồ

 • Loại Pháp bảo: Hệ Thiên
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh Lực + 500, Sinh Lực + 10%
Tấn công thường có 50% chuyển thành tấn công Pháp Bảo: [Pháp Thuật] Gây cho địch trên hàng ngang sát thương bằng 95% tấn công, xác suất bạo kích tấn công làn này +25%. Pháp Bảo cần chờ 1 lượt.

Duyên phận tướng

 • Họa Hồng Nhan - Vướng Quý Nhân

  [0 sao] Phòng Thủ + 40, Phòng Thủ + 12%

 • Lộng Quyền - Trụ Vương

  [0 sao] Sinh Lực + 1500, Sinh Lực + 16%

 • Sống Động - Ma Lễ Thọ

  [0 sao] Tấn Công + 100, Tấn Công + 10%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt