1900 561 558
( 2000đ/phút )

Lục Áp Tiên Nhân

Vị trí : Thích Khách

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Kiếm Đồng Dao [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch ngẫu nhiên sát thương bằng 110& -130% tấn công.

  Hồng Quân Kiếp [Vật Lý] Tấn công 3 lần, mỗi lần gây cho 1 kẻ địch ngẫu nhiên sát thương bằng 130%-150% tấn công. Nếu bạo kích sẽ gây thêm 100% sát thương, sát thương thêm không thể bạo kích, không thể đỡ đòn.

Pháp bảo tướng

Trảm Tiên Đao

 • Loại Pháp bảo: Hệ Thiên
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh Lực + 2000, Sinh Lực + 20%
Tấn công thường có 80% chuyển thành tấn công Pháp Bảo: [Vật Lý] Gây cho 3 kẻ địch ngẫu nhiên sát thương bằng 96% tấn công, 50% gây thêm sát thương bằng 35% tấn công. Pháp Bảo cần chờ 1 lượt.

Duyên phận tướng

 • Trảm Tiên Thần - Khương Tử Nha

  [0 sao] Tấn Công + 200, Tấn Công + 16%

 • Linh Quái - Viên Hồng

  [0 sao] Sinh Lực + 1500, Sinh Lực + 16%

 • Ly Hỏa Tinh - Nhiên Đăng Đạo Nhân

  [0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 13%

 • Thiên Địa Thọ - Nam Cực Tiên Ông

  [0 sao] Phòng Thủ + 120, Phòng Thủ + 20%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt