1900 561 558
( 2000đ/phút )

Thái Ất Chân Nhân

Vị trí : Thuật Sĩ

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Kiếm Khí Thiểm [Pháp Thuật] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90% - 110% tấn công.

  Thái Ất Kiếm Khí [Pháp Thuật] Gây cho địch trên hàng ngang sát thương bằng 140% - 160% tấn công, 60% kèm trạng thái [Kiếm Khí], khiến sát thương địch phải chịu +30%, duy trì 3 lượt. Trạng thái có thể cộng dồn 3 tầng.

Pháp bảo tướng

Thần Hỏa Tráo

 • Loại Pháp bảo: Hệ Huyền
 • Duyên phận:
Sau khi bạo kích, có 20% làm sát thương gây ra +20%, duy trì 1 lượt.

Duyên phận tướng

 • Hoa Sen Hóa Thân - Na Tra

  [0 sao] Tấn Công + 200, Tấn Công + 16%

 • Kim Ngọc Khánh - Quảng Thành Tử

  [0 sao] Phòng Thủ + 120, Phòng Thủ + 20%

 • Ẩn Chung Nam - Vân Trung Tử

  [0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 13%

 • Hạc Bài Vân - Vân Tiêu Tiên Tử

  [0 sao] Sinh lực + 2000, Sinh lực + 16%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt