1900 561 558
( 2000đ/phút )

Dương Tiễn

Vị trí : Tiên Phong

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Tru Ma Nhẫn [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90% - 110% tấn công.

  Lực Phách Sơn [Vật Lý] Gây cho địch trên đường thẳng sát thương bằng 220% -240% tấn công, sinh lực địch dưới 50% sẽ chịu sát thương x1.7, sinh lực địch trên 50% có 40% kèm trạng thái [Choáng], không thể hành động, duy trì 1 lượt.

Pháp bảo tướng

Tuyệt Tiên Kiếm

 • Loại Pháp bảo: Hệ Hoàng
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 2000, Sinh lực + 20%
Sau khi hành động, Gây cho địch có sinh lực tấp nhất 60% sát thương. Sát thương không thể bạo kích, đỡ đòn, né tránh.

Duyên phận tướng

 • Thiên Đế Duệ - Long Cát Công Chúa

  [0 sao] Tấn Công + 180, Tấn Công + 15%

 • Đồng Cung Thỉ - Quỳnh Tiêu Tiên Tử

  [0 sao] Sinh lực + 1500, Sinh lực + 16%

 • Ngọc Hư Tướng - Khương Tử Nha

  [0 sao] Tấn Công + 200, Tấn Công + 16%

 • Mai Sơn Duyên - Viên Hồng

  [0 sao] Phòng Thủ + 120, Phòng Thủ + 20%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt