1900 561 558
( 2000đ/phút )

Long Cát Công Chúa

Vị trí : Dược Sư

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Thanh Lưu Dẫn [Pháp Thuật] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90% -110% tấn công.

  Dao Cơ Cam Lộ [Pháp Thuật] Giúp toàn phe ta hồi sinh lực bằng 110%-130% tấn công, nhận trạng thái [Nuôi Dưỡng], mỗi lượt hồi sinh lực bằng 50% tấn công, duy trì 2 lượt.

Pháp bảo tướng

Càn Khôn Võng

 • Loại Pháp bảo: Hệ Hoàng
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 1500, Sinh lực + 16%
Ra trận, đỡ đòn +12%, duy trì 2 lượt.

Duyên phận tướng

 • Thiên Đế Duệ - Dương Tiễn

  [0 sao] Tấn Công + 200, Tấn Công + 16%

 • Tình Yêu - Ô Vân Tiên

  [0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 13%

 • Tiên Bội - Bá Ấp Khảo

  [0 sao] Sinh lực + 1500, Sinh lực + 16%

 • Cam Lâm Tâm - Từ Hàng Đạo Nhân

  [0 sao] Phòng Thủ + 160, Phòng Thủ + 25%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt