1900 561 558
( 2000đ/phút )

Quảng Thành Tử

Vị trí : Thích Khách

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Hí Điệp [Vật Lý] Gây cho địch có nộ khí cao nhất sát thương bằng 90% -110% tấn công.

  Không Động Vấn [Vật Lý] Gây cho kẻ địch có nộ khí co nhất sát thương bằng 270% - 290% tấn công, 65% gây giảm 70 điểm nộ khí.

Pháp bảo tướng

Phiên Thiên Ấn

 • Loại Pháp bảo: Hệ Thiên
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 1500, Sinh lực + 16%
Tấn công thường có 70% chuyển thành tấn công Pháp Bảo: [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 207% tấn công, 42% kèm trạng thái [Phá Giáp], vật phòng -60%, duy trì 2 lượt. Pháp Bảo cần chờ 1 lượt.

Duyên phận tướng

 • Không Động Lữ - Xích Tinh Tử

  [0 sao] Phòng Thủ + 80, Phòng Thủ + 16%

 • Phiên Thiên Địa - Ân Giao

  [0 sao] Tấn Công + 100, Tấn Công + 10%

 • Kim Ngọc Khánh - Thái Ất Chân Nhân

  [0 sao] Sinh lực + 2000, Sinh lực + 20%

 • Miêu Ân Thù - Thân Công Báo

  [0 sao] Tấn Công + 200, Tấn Công + 16%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt