1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hoàng Thiên Hóa

Vị trí : Tiên Phong

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Thần Kiếm Mang [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90% -110% tấn công.

  Kiếm Khí Khắp Trời [Vật Lý] Gây cho địch trên đường thẳng sát thương bằng 180% -200% tấn công, sinh lực địch trên 50% sẽ kích hoạt [Phá Giáp], khiến vật phòng -60%, duy trì 2 lượt.

Pháp bảo tướng

Mạc Tà Bảo Kiếm

 • Loại Pháp bảo: Hệ Địa
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 1500, Sinh lực + 16%
Né tránh có 30% hồi 35 nộ khí, mỗi lượt tối đa thi triển 1 lần.

Duyên phận tướng

 • Tướng Môn Hổ Tử - Hoàng Phi Hổ

  [0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 13%

 • Đạo Môn - Đạo Đức Chân Quân

  [0 sao] Phòng Thủ + 80, Phòng Thủ + 16%

 • Tình Đồng Đội - Dương Nhiệm

  [0 sao] Tấn Công + 100, Tấn Công + 10%

 • Tình Duyên - Đặng Thiền Ngọc

  [0 sao] Sinh Lực + 1500, Sinh Lực + 16%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt