1900 561 558
( 2000đ/phút )

Phổ Hiền Chân Nhân

Vị trí : Thuật Sĩ

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Hoằng Pháp [Pháp Thuật] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90% - 110% tấn công.

  Thân Ngoại Thân [Pháp Thuật] Gây cho địch trên hàng ngang sát thương bằng 120% - 140% tấn công, 40% kèm trạng thái [Sám Hối], bạo kích -20%, không thể đỡ đòn tấn công của địch, duy trì 2 lượt.

Pháp bảo tướng

Túi Càn Khôn

 • Loại Pháp bảo: Hệ Huyền
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 1500, Sinh lực + 16%
Sau khi bạo kích, có 20% hồi sinh lực bằng 12% sinh lực tối đa, mỗi lượt kích hoạt 1 lần.

Duyên phận tướng

 • Viên Thông Tự Tại - Văn Thù Thiên Tôn

  [0 sao] Sinh Lực + 1500, Sinh Lực + 16%

 • Sinh Hữu Tình - Từ Hàng Đạo Nhân

  [0 sao] Tấn Công + 200, Tấn Công + 16%

 • Bồ Đề Duyên - Mộc Tra

  [0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 13%

 • Bảo Tướng - Nhiên Đăng Đạo Nhân

  [0 sao] Phòng Thủ + 120, Phòng Thủ + 20%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt