1900 561 558
( 2000đ/phút )

Vân Trung Tử

Vị trí : Thuật Sĩ

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Kính Hoa [Pháp Thuật] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 100% -120% tấn công.

  Loạn Vân Phi [Pháp Thuật] Gây cho 3 kẻ địch ngẫu nhiên sát thương bằng 120% -140% tấn công, bản thân nhận trạng thái [Ẩn Nấp], không bị tấn công, sát thương gây ra +30%, duy trì 2 lượt.

Pháp bảo tướng

Chiếu Yêu Giám

 • Loại Pháp bảo: Hệ Thiên
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 1000, Sinh lực + 12%
Tấn công thường có 60% chuyển thành tấn công Pháp Bảo: [Pháp Thuật] Gây cho địch trên hàng dọc sát thương bằng 135% tấn công, 25% kèm trạng thái [Toái Linh], pháp phòng -60%, duy trì 2 lượt. Pháp Bảo cần chờ 1 lượt

Duyên phận tướng

 • Nhanh Như Chớp - Lôi Chấn Tử

  [0 sao] Tấn Công + 200, Tấn Công + 16%

 • Vân Hà Hữu - Cù Lưu Tôn

  [0 sao] Tấn Công + 100, Tấn Công + 10%

 • Ân Chung Nam - Thái Ất Chân Nhân

  [0 sao] Sinh lực + 2000, Sinh lực + 20%

 • Vân Trung Duyên - Nam Cực Tiên Ông

  [0 sao] Phòng Thủ + 120, Phòng Thủ + 20%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt