1900 561 558
( 2000đ/phút )

Thổ Hành Tôn

Vị trí : Thích Khách

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Thổ Long Trảo [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch hàng cuối sát thương bằng 90% - 110% tấn công.

  Quỷ Thần [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch hàng cuối sát thương bằng 220% -240% tấn công, tấn công lần này bạo kích +20%.

Pháp bảo tướng

Toàn Tâm Đinh

 • Loại Pháp bảo: Hệ Huyền
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 1000, Sinh lực + 12%
Tử vong có 40% kèm trạng thái [Đánh Dấu], sát thương phải chịu +15%, không thể né tránh tấn công địch, duy trì 2 lượt .

Duyên phận tướng

 • Địa Tiên Sư Đồ - Đặng Thiền Ngọc

  [0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 13%

 • Vân Hà Hữu - Vân Trung Tử

  [0 sao] Sinh Lực + 1000, Sinh Lực + 12%

 • Danh Độ Ách - Độ Ách Chân Nhân

  [0 sao] Phòng Thủ + 80, Phòng Thủ + 16%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt