1900 561 558
( 2000đ/phút )

Ân Giao

Vị trí : Tiên Phong

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Trọng Chùy [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90% - 110% tấn công.

  Thái Tuế Hình [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 70% - 90% tấn công, 60% gây kèm 1 trạng thái bất lợi, tổng cộng tấn công 3 lần.

Pháp bảo tướng

Lạc Hồn Chung

 • Loại Pháp bảo: Hệ Huyền
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 500, Sinh lực + 10%
Bị bạo kích, kháng bạo +27%, duy trì 2 lượt.

Duyên phận tướng

 • Thâm Thù - Trụ Vương

  [0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 13%

 • Phiên Địa Thiên - Quảng Thành Tử

  [0 sao] Sinh Lực + 1500, Sinh Lực + 16%

 • Nượng Tựa - Ân Hồng

  [0 sao] Phòng Thủ + 80, Phòng Thủ + 16%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt