1900 561 558
( 2000đ/phút )

Dương Nhiệm

Vị trí : Thuật Sĩ

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Tâm Nhãn [Pháp Thuật] Gây cho địch có sinh lực thấp nhất sát thương bằng 90% -110%.

  Thân Chiêu Lôi [Pháp Thuật] Gây cho 3 kẻ địch sinh lực thấp nhất sát thương bằng 140% - 160% tấn công, bản thân chịu sát thương bằng 12% sinh lực hiện tại.

Pháp bảo tướng

Thất Cầm Phiến

 • Loại Pháp bảo: Hệ Thiên
 • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 1000, Sinh lực + 12%
Tấn công thường có 60% chuyển thành tấn công Pháp Bảo: [Pháp Thuật] Gây cho địch trên hàng ngang sát thương bằng 100% tấn công, 15% kèm trạng thái [Thiêu Đốt], 1 lượt sau gây sát thương bằng 60% sát thương phải chịu. Pháp Bảo cần chờ 1 lượt.

Duyên phận tướng

 • Tình Đồng Đội - Hoàng Thiên Hóa

  [0 sao] Tấn Công + 150, Tấn Công + 13%

 • Thông Thiên - Đạo Đức Chân Quân

  [0 sao] Sinh Lực + 1000, Sinh Lực + 12%

 • Xả Thân Can Gián - Tỉ Can

  [0 sao] Phòng Thủ + 40, Phòng Thủ + 12%

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt