1900 561 558
( 2000đ/phút )

Ngọc Đỉnh Chân Nhân

Vị trí : Dược Sư

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Bích Yên Hoành [Pháp Thuật] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90% -110% tấn công.

  Thần Đỉnh Tế Thế [Pháp Thuật] Giúp toàn phe ta hồi sinh lực bằng 90% - 110% tấn công, 35% nhận trạng thái [Dẻo Dai], sát thương phải chịu -20%, duy trì 1 lượt.

Pháp bảo tướng

Tử Kim Bát

  • Loại Pháp bảo: Hệ Hoàng
  • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 500, Sinh lực + 10%
Kháng trúng độc +20%, giảm sát thương +2%.

Duyên phận tướng

  • Đạo Nghĩa - Hoàng Long

    [0 sao] Phòng Thủ + 40, Phòng Thủ + 12%

  • Hữu Đạo Chi Sĩ - Đạo Đức Chân Quân

    [0 sao] Sinh Lực + 1000, Sinh Lực + 12%

  • Lạc Thần

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt