1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hậu Nghệ

Vị trí : Thích Khách

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Tru Linh Tiễn [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch hàng cuối sát thương bằng 110%-130% tấn công, nhìn thấu và giải trừ [Ẩn Nấp].

  Hậu Nghệ Xạ Nhật [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch có nộ khí cao nhất sát thương bằng 130%-150% tấn công, nhìn thấu và giải trừ [Ẩn Nấp], tấn công lần này chính xác +50%, tấn công 3 lần.

Pháp bảo tướng

Lạc Nhật Cung

  • Loại Pháp bảo: Hệ Thiên
  • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 1500, Sinh lực + 16%
Đánh thường có 80% chuyển thành tấn công pháp bảo, gây cho kẻ địch trên hàng dọc sát thương bằng 100% tấn công, địch bị [Thiêu Đốt] sẽ chịu sát thương x1.6, tái kích hoạt cần chờ 1 lượt.

Duyên phận tướng

  • Hằng Nga

  • Định Quang Tiên

  • Na Tra

  • Dương Tiễn

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt