1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hằng Nga

Vị trí : Dược Sư

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Quế Liên Hương [Phép Thuật] Gây cho kẻ địch sinh lực thấp nhất sát thương bằng 90%-110% tấn công, giúp đồng đội có sinh lực thấp nhất hồi sinh lực bằng 100% tấn công.

  Băng Hồ Nguyệt Hồn [Phép Thuật] Giúp 3 đồng đội có sinh lực thấp nhất hồi sinh lực bằng 130%-150% tấn công, 60% hồi phục thêm sinh lực bằng 100% tấn công.

Pháp bảo tướng

Liên Đài

  • Loại Pháp bảo: Hệ Hoàng
  • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 1500, Sinh lực + 16%
Sau khi hành động hồi sinh lực bằng 5% sinh lực tối đa.

Duyên phận tướng

  • Hậu Nghệ

  • Định Quang Tiên

  • Từ Hàng Đạo Nhân

  • Vân Tiêu Tiên Tử

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt