1900 561 558
( 2000đ/phút )

Thái Thượng Lão Quân

Vị trí : Thuật Sĩ

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Thượng Thiện Thủy [Phép Thuật] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90%-110% tấn công, 50% kèm trạng thái [Phong Ấn], không thể hồi nộ, dùng kỹ năng nộ và Pháp Bảo-Thiên duy trì 1 lượt.

  Thủy Hỏa Ký Tế [Phép Thuật] Gây cho toàn phe địch sát thương bằng 130%-150% tấn công, 35% kèm trạng thái [Thiêu Đốt], 1 lượt sau sẽ gây sát thương bằng 60% sát thương đã chịu trong lượt, 35% kèm trạng thái [Đóng Băng], không thể hành động, duy trì 1 lượt.

Pháp bảo tướng

Liên Đài

  • Loại Pháp bảo: Hệ Hoàng
  • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 1500, Sinh lực + 16%
Sau khi hành động nhận thêm 12 nộ khí.

Duyên phận tướng

  • Hắc Vô Thường

  • Bạch Vô Thường

  • Lôi Chấn Tử

  • Lục Áp Tiên Nhân

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt