1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hắc Vô Thường

Vị trí : Thích Khách

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Tán Hồn [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 90%-110% tấn công, 35% kèm trạng thái [Đóng Băng], không thể hành động, duy trì 1 lượt.

  Huyền Mình Trảo [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch hàng cuối sát thương bằng 320%-340% tấn công, 35% kèm trạng thái [Suy Yếu], sát thương gây ra và trị liệu -30%, duy trì 2 lượt, địch bị [Đóng Băng] sẽ chịu sát thương x1.6.

Pháp bảo tướng

Hỗn Nguyên Chùy

  • Loại Pháp bảo: Hệ Thiên
  • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 1500, Sinh lực + 16%
Đánh thường có 20% chuyển thành tấn công pháp bảo, gây cho 1 kẻ địch sát thương bằng 240% tấn công, tái kích hoạt cần chờ 3 lượt.

Duyên phận tướng

  • Thái Thượng Lão Quân

  • Bạch Vô Thường

  • Thân Công Báo

  • Na Tra

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt