1900 561 558
( 2000đ/phút )

Thông Thiên Giáo Chủ

Vị trí : Tiên Phong

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Bích Du Quyết [Vật Lý] Gây cho 1 kẻ địch ngẫu nhiên sát thương bằng 110%-130% tấn công, mỗi trạng thái có lợi trên người khiến sát thương địch phải chịu +35%.

  Vạn Tiên Kiếp [Vật Lý] Gây cho toàn phe địch sát thương bằng 120%-140% tấn công, mỗi trạng thái xuất hiện trên người (có lợi hay bất lợi) sẽ khiến mục tiêu chịu thêm sát thương bằng 60% tấn công, tối đa gây sát thương bằng 120% tấn công.

Pháp bảo tướng

Lục Hồn Phiên

  • Loại Pháp bảo: Hệ Huyền
  • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 1500, Sinh lực + 16%
Tấn công nộ có 20% kèm trạng thái [Trọng Thương], không thể hồi sinh lực trong 2 lượt.

Duyên phận tướng

  • Diêm Ma

  • Nhiếp Tiểu Thiện

  • Lục Áp Tiên Nhân

  • Thân Công Báo

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt