1900 561 558
( 2000đ/phút )

Diêm Ma

Vị trí : Thuật Sĩ

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Không Đầu Dẫn [Phép Thuật] Gây cho mục tiêu sát thương bằng 90%-110% tấn công, bản thân có 25% tăng tấn công và đỡ đòn 10%, tối đa cộng dồn 3 lần.

  Hoa Bì Ngạn Nở [Phép Thuật] Gây cho kẻ địch trên hàng ngang sát thương bằng 140%-160% tấn công, 60% kèm trạng thái [Trọng Thương], không thể hồi sinh lực trong 2 lượt.

Pháp bảo tướng

Thất Kiếp Hồ Lô

  • Loại Pháp bảo: Hệ Huyền
  • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 1500, Sinh lực + 16%
Tấn công nộ có 30% giúp bản thân nhận được [Bất Động], miễn dịch tất cả sát thương nhóm trong 1 lượt.

Duyên phận tướng

  • Thông Thiên Giáo Chủ

  • Nhiếp Tiểu Thiện

  • Vân Tiêu Tiên Tử

  • Thân Công Báo

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt