1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hình Thiên

Vị trí : Tiên Phong

Phẩm chất:

Kỹ năng

  Can Thích Vũ [Vật Lý] Gây cho mục tiêu sát thương bằng 180%-200% tấn công, bản thân chịu sát thương băng 5% sinh lực hiện tại.

  Bát Hoang Diệt [Vật Lý] Gây cho kẻ địch hàng ngang sát thương bằng 180%-200% tấn công, 35% gây cho kẻ địch hàng cuối sát thương bằng 180%-200% tấn công.

Pháp bảo tướng

Lục Tiên Kiếm

  • Loại Pháp bảo: Hệ Địa
  • Duyên phận: [0 sao] Sinh lực + 1500, Sinh lực + 16%
Bị tấn công có 30% gây cho người tấn công sát thương bằng 150% tấn công. Sát thương không thể bạo kích, đỡ đòn, né tránh, mỗi lượt chỉ kích hoạt 1 lần.

Duyên phận tướng

  • Nguyên Thủy Thiên Tôn

  • Lạc Thần

  • Na Tra

  • Văn Trọng

Tướng liên quan

App icon

Đấu Tiên Đài
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài đặt
Cài đặt