SỰ KIỆN HALLOWEEN: TÍCH LŨY NẠP NGÀY NHẬN SKIN THỜI TRANG

TÍCH LŨY NẠP NGÀY NHẬN SKIN THỜI TRANG

Đậu mời các chủ nhân cùng sắm sửa đi chơi Halloween nhé

  • Thời gian diễn ra: Duy nhất ngày 31.10.2019 (từ 00:00 đến 23:59)
  • Phạm vi: Toàn server
  • Hoàn trả lên tới 150%

TÍCH LŨY ĐẠT MỐCPHẦN THƯỞNG
Nạp lần đầu nhận quà  Ma tinh*6.000         Vàng thỏi *1
 Vàng *160              Hồng Môn Linh Châu *5
Nạp 400 Vàng  Hộp Chọn Gia Cụ *1 Vân Mẫu *10.000
 Vàng *400              Hồng Môn Linh Châu*10
Nạp 800 Vàng  Tam Thanh Phù *1   Dao Trì Tiên Tử x10
 Vàng *800              Hồng Môn Linh Châu *15
Nạp 1.200 Vàng  Thông Bảo *15        Pháp Bảo Duyên SSR *3
 Vàng * 1.200          Hồng Môn Linh Châu*20
Nạp 2.000  Vàng  Phượng Hoàng *1    Túi Halloween*1
 Khung Mặt Nạ*1      Mặt Nạ Chống Độc*1

Trang phục mới nhất HalloweenKhung Mặt Nạ Chống Độc