ƯU HÓA SERVER MỚI 07/08

ĐIỂM DANH MỖI NGÀY

Các Chủ Nhân đăng nhập mỗi ngày để nhận được những vật phẩm giá trị. ĐẶC BIỆT ngày thứ 7 nhận TRANG BỊ ĐỎ
- Phạm vi: Server mới
- Thời gian: 07/18/2020

Ngày Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
1
Thần-Hình Thiên * 1

Kỳ Lân Khải * 1

Túi Chọn SSR * 49

Thần Long *1
2
Oa Hoàng Bích * 1

Kim Hà Quán * 1

Vàng *500

Cổ Vũ Lệnh * 50
3
Mảnh Nữ Oa * 60

Ngọc Hoàng
Xích Phù * 290

Hồn Ngọc * 12000

Tiên Tửu * 20
4
Tướng SSR
VIP 2 * 1

Ngọc Hoàng
Xích Phù * 290

Vân Mẫu * 9000

Hình Nhân * 10
5
Vàng *700

Ngọc Hoàng
Xích Phù * 290

Vân Cẩm * 100

Túi Phù Ấn lv7 * 1
6
Vạn Thánh
(hạn Giờ) *1

Ngọc Hoàng 
Xích Phù * 290

Vân Cẩm * 100

Túi Phù Ấn lv7 * 1
7
Vàng *1000

Ngọc Hoàng 
Xích Phù * 290

Vũ Vương Sáo * 1

Túi Phù Ấn lv7 * 1

Set Trang Bị Cam

Trang Bị Đỏ

Trang Phục Mới Nhất
Vạn Thánh

Tướng SSR 15 sao cùng skin CUTE hột me

Tướng SSR Nữ Oa CỰC MẠNH không bao giờ out meta