ƯU HÓA SERVER MỚI

ĐIỂM DANH MỖI NGÀY

Các Chủ Nhân đăng nhập mỗi ngày để nhận được những vật phẩm giá trị. ĐẶC BIỆT ngày thứ 7 nhận TRANG BỊ ĐỎ
- Phạm vi: Server mới
- Thời gian: 20/12/2019

Ngày Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3 Vật Phẩm 4
1
Vàng * 300

Túi Chọn SSR * 49

Rương SSR-Vip * 1

Đào Vương Mẫu * 10
2
Vàng Thỏi * 1

Luân Hồi Bàn *240

Thần-Hình Thiên * 1

Cổ Vũ Lệnh * 50
3
Vàng *200

Luân Hồi Bàn *240

Hồn Ngọc * 12000

Dao Trì Tiên Tửu * 20
4
Mảnh Nữ Oa * 60

Luân Hồi Bàn *240

Vân Mẫu * 9000

Kỳ Lân Khải * 1
5
Vàng *700

Luân Hồi Bàn *240

Vân Cẩm * 100

Kim Hà Quán * 1
6
Bách Quỷ Dạ Hành
(hạn Giờ) *1

Luân Hồi Bàn *240

Vân Cẩm * 100

Oa Hoàng Bích * 1
7
Vàng *1000

Luân Hồi Bàn *250

Vũ Vương Sáo * 1

Túi Phù Ấn lv7 * 1

Trang Phục Mới Nhất
Bách Quỷ Dạ Hành